Warto wiedzieć

Kim jest psycholog?

Psycholog jest to osoba, która ukończyła studia wyższe na wydziale psychologii. Posiada ona wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w świecie, towarzyszących mu procesów emocjonalnych oraz sposobów komunikowania się. Jest osobą, która może przeprowadzać testy określające typ osobowości lub sprawność intelektualną.

Kim jest psychoterapeuta?

Zgodnie z Deklaracją Strasburską psychoterapeutą może zostać osoba, która ukończyła studia magisterskie w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych i przeszła, co najmniej 4 letnie szkolenie specjalistyczne. Szkolenie, dotyczy określonego podejścia psychoterapeutycznego, powinno zawierać następujące komponenty: szkolenie praktyczne i teoretyczne, własną psychoterapie, superwizję praktyki psychoterapeutycznej, staż w placówce prowadzącej usługi w zakresie zdrowia psychicznego oraz praktykę pod superwizją. Wyszkolenie samodzielnie pracującego psychoterapeuty zajmuje około 7 lat praktyki, szkoleń i superwizji.

Czym jest psychoterapia? to spotkanie, którego celem jest wyjaśnienie źródeł doświadczanego cierpienia oraz lepsze poznanie obszaru trudności Klienta. Jest to dążenie do znalezienia nowych rozwiązań, nowych sposobów zachowania w określonych sytuacjach. Psychoterapia daje możliwość poszerzania świadomości samego siebie, co prowadzi do zwiększania odpowiedzialności za swoje decyzje. Człowiek bardziej świadomy swoich uczuć, myśli jest bardziej wolny i może być bardziej szczęśliwy czerpiąc z życia jak najwięcej satysfakcji. Psychoterapia jest procesem rozwoju, dającym możliwość polepszenia, jakości własnego życia. Terapeuta towarzyszy w rozwoju Klienta stwarzając warunki akceptacji i bezpieczeństwa tak, aby praca terapeutyczna w obszarze trudność była jak najbardziej możliwa. Terapia to także poszukiwanie nowej drogi życia a terapeuta jest towarzyszem tej podróży.

Czym jest psychoterapia Gestalt

Psychoterapia jest twórczym procesem poszerzania świadomości, poznawaniem siebie, swoich możliwości, zasobów i ograniczeń. Jest braniem odpowiedzialności za swoje bycie w świecie. Przede wszystkim jest rodzajem wsparcia kierowanym do osób szukających dla siebie drogi w zmianie. Umożliwiając rozwój osobisty staje się sposobem na poprawę, jakości życia. Psychoterapia Gestalt zawiera się w takich podstawowych zasadach:

  • Żyj teraz. Zajmuj się tym, co teraz, a nie przeszłością lub przyszłością.
  • Żyj tutaj. Dawaj sobie radę z tym, co jest obecne, a nie z tym, czego nie ma.
  • Przestań sobie wyobrażać. Doświadczaj tego, co jest realne.
  • Powstrzymaj niepotrzebne myśli, raczej smakuj i spostrzegaj.
  • Wyrażaj, zamiast manipulować, wyjaśniać, oceniać, czy osądzać.
  • Poddaj się przeżywaniu nieprzyjemności i bólu dokładnie tak samo jak przeżywasz przyjemności. Nie ograniczaj swojej świadomości.
  • Nie akceptuj żadnego „muszę”, z wyjątkiem tego, co naprawdę „chcę”.
  • Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, myśli i uczucia.
  • Poddaj się temu, jaki jesteś, nie udawaj kogoś innego.
  • Bądź sobą i pozwól być sobą innym.

Konsultacja – to pojedyncze 50-minutowe spotkania z psychoterapeutą, którego celem jest zorientowanie się w sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc. Z konsultacji korzystają zarówno osoby, które osobiście borykają się z jakimś problemem lub które chcą zasięgnąć porady w związku z trudnościami w życiu osób bliskich /np. małżonka, partnera, dziecka.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa – to cykl indywidualnych spotkań z terapeutą mających na celu pracę nad określonym przez klienta problemem będącym źródłem cierpienia i dyskomfortu. Trwa od 10 do 12 spotkań.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa - to cykl indywidualnych spotkań mających na celu gruntowne poznanie i zrozumienie siebie, swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach wobec różnych osób a także wobec samego siebie,co pozwala na zmianę funkcjonowania w życiu. Nie ustala się z góry terminu zakończenia terapii.

Ile trwa jedno spotkanie – każde spotkanie z psychoterapeutą trwa 50 min.