Terapia grupowa

Polega na cotygodniowych spotkaniach w grupie ok 6-8 osobowej, co umożliwia zobaczenie siebie w interakcjach z innymi ludźmi, a tym samym uświadomienie sobie mechanizmów działania we własnym środowisku. Psychoterapię grupową psychoterapia poleca się szczególnie osobom, których problemy mają charakter społeczny, np. cierpią na fobię społeczną albo po prostu mają trudności w komunikacji międzyludzkiej i w porozumiewaniu się z innymi.  W tej formie terapii to grupa jest bardzo ważnym czynnikiem dającym wsparcie, sprzyja nawiązywaniu relacji (zwłaszcza u osób, którym trudno jest być w kontakcie z innymi), pomaga osobom z zaburzeniem osobowości.

Pomoc innych osób jest nie do przecenienia, szczególnie w trudnych momentach życiowych. Ludzie jako istoty społeczne potrzebują kontaktu z innymi osobami. Kiedy brakuje sieci wsparcia, ludzie popadają w apatię, pogarsza się ich stan i samopoczucie. Ludzie wykształcili wiele psychicznych mechanizmów pozwalających otwierać się na innych i udzielać innym pomocy. Dlatego też pracę w grupie stosuje się jako efektywną formę leczenia.