Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia krótkoterminowa

Obejmuje kilkanaście spotkań z terapeutą, które odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, w ustalonym przez obie strony czasie. Jej celem jest rozwiązanie konkretnego problemu, poradzenie sobie z nagłą kryzysową sytuacją.

 

Psychoterapia długoterminowa

Są to cotygodniowe spotkania z terapeutą przez dłuższy okres czasu, który nie jest jednoznacznie określony na początku terapii i który naturalnie wypływa z przebiegu całego procesu terapeutycznego, w którym dana osoba się znajduje. Jej celem jest nie tylko poradzenie sobie z bieżącymi problemami lecz również pogłębianie samoświadomości i samoakceptacji, pełniejsze rozumienie siebie i własnych zachowań.

Psychoterapia indywidualna kierowana jest do jednostek, które odczuwając psychologiczny dyskomfort oczekują pomocy w przejściu przez proces radzenia sobie z własnymi trudnościami, problemami lub zaburzeniami psychologicznymi. W psychoterapii indywidualnej,  psychoterapeuta pozostaje w kontakcie terapeutycznym z Klientem ( w nurcie Gestalt  osoba w procesie terapeutycznym jest nazywana Klientem,  aby uniknąć oznaczania uczestnika psychoterapii jako osoby chorej).

 

Skuteczność psychoterapii indywidualnej

W zależności od rodzaju trudności, poprawa samopoczucia osoby uczestniczącej w psychoterapii może trwać różny czas. Różne kierunki psychoterapeutyczne różnie radzą sobie z określonymi grupami problemów, dlatego też ważne jest, aby decydując się na uczestnictwo w psychoterapii, dobrze dokonać diagnozy problemów pacjenta (służą temu konsultacje psychoterapeutyczne) i dobrać najlepszą i najbardziej efektywną metodę pomocy osobie z trudnościami.

Efektywność psychoterapii zależy też od osoby psychoterapeuty – osoba doświadczona, która ukończyła szkolenia podyplomowe i która dysponuje certyfikatami uprawniającymi do prowadzenia psychoterapii, osiągnie lepsze wyniki niż psycholog bez dodatkowego przeszkolenia. Do prowadzenia psychoterapii nie wystarczą tylko umiejętności z zakresu psychologii ogólnej. Gabinet psychoterapeutyczny musi być prowadzony przez osobę certyfikowaną przez szkołę psychoterapii.

Choć w większości przypadków psychoterapia jest skuteczną metodą pomocy psychologicznej, niestety zdarzają się sytuację kiedy niezbędna jest konsultacja psychiatryczna. Kiedy psychoterapia nie poprawia stanu pacjenta i nie doprowadzi go do wyleczenia zwłaszcza przy problemach psychiatrycznych, psychoterapia wspomagana jest farmakoterapią.