Dla kogo

Jeżeli:

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji życiowej,

Jeżeli przeżywasz stres związany z konkretnym wydarzeniem /np. utrata pracy, rozwód, śmierć bliskiej Ci osoby/,

Jeżeli czujesz obniżony nastrój, stany depresyjne,

Jeżeli dokuczają Ci objawy psychosomatyczne, których źródło pozostaje nieznane mimo badań lekarskich,

Jeżeli czujesz się bezsilny(a), bezwartościowy(a), masz niskie poczucie własnej wartości,

Jeżeli Twoje kolejne związki rozpadają się lub masz trudność w byciu w bliskiej relacji z drugą osobą,

Jeżeli masz poczucie braku kontroli nad swoim życiem i własnymi emocjami /np. wybuchy gniewu, płaczu/.

 

Chcesz i pragniesz:

Jeżeli chcesz bardziej świadomie przezywać każdy dzień,

Jeżeli chcesz poszerzyć swoją świadomość, poznać wzorce swojego postępowania i zacząć przełamywać swoje ograniczenia,

Jeżeli chcesz odkrywać swoje zasoby i w pełni z nich korzystać,

Jeżeli chcesz rozwijać poczucie własnej wartości,

Jeżeli chcesz zredukować dolegliwości somatyczne,

Jeżeli jesteś gotowy(a) na zmiany w Twoim życiu.